X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان


{یکی ازهنرها و ویژگی های بی نظیر مکتب صادقیه ،پویا بودن و به روز بودن مبانی،  مفاهیم و دستورات آن است، که برای دنیا و زندگی مدرن امروزی الگوهای متعددی را  در ارتباط با گذران عمر و به اصطلاح زندگی ناسوتی ارائه و ذات مترقی خود را در  چنین الگوهایی نمایان می سازد.}