آشنایی اجمالی با حضرت حاج سید علی اشرف صادقی( غوث الصادق ) - بخش 3

ایشان در این زمینه میفرمایند: (راهی را برای شما شالوده و طرح ریزی کرده ام ، ادامه دهید و حرکت کنید تا به کمال برسید)

اصول و قواعد عرفان مترقی صا دقیه پرواضح بوده و کلیه نیازهای بشری را در تمامی جوانب مرتفع می سازد  از مشخصه های اصلی عرفان صادقیه ، درک عمیق و عارفانه از قران ، اقوال و احوال نبوی بر اساس شرایط زمانی و مکانی می باشد . براساس مقام والای غوثیت ، برکات این ادراکات نسل های آتی را هم شامل میشود.

به قول ایشان : "طریقت ما مطابق شریعت محمدی است، ما در این دنیا باید از نعمات الهی به صورت مشروع استفاده کنیم ، کار کنیم ، ازدواج کنیم و تشکیل خانواده دهیم . کار برای اهل طریق باید حتما مطابق با شئونات اسلام ، شریعت و طریقت باشد. کم بخورید و خوب بخورید ، کم خوردن یعنی به مقدار لازم و رفع گرسنگی بخورید و خوب خوردن یعنی از راه حلال بخورید . کم بخوابید و خوب بخوابید . کم خوابیدن یعنی مقداری بخوابید که تمدد اعصاب باشد و خوب بخوابید یعنی وقتی سر بر بالین میگذارید نباید بغض ، کینه ، حسادت و نفرت کسی را در دل داشته باشید . طریقت سراسر ادب است . ادب شما را به درجه کمال میرساند . اول درس ادب و معرفت بیاموزیم و بعد ذکر خد ا کنیم ، وقتی با ادب و دانا شدیم ، ذکرمان موثر است و در حلقه ذکر به مقام میرسیم و اگر ادب را رعایت نکنیم ذکرمان اثری ندارد. با تزکیه نفس و تهذیب اخلاق قلبتان را از تمام کدورت ها و از غبارها بزدایید تا نور حق در آن تجلی کند.

داروی تربیت عبارت است  از حلال حلال محمد و حرام حرام محمد .یعنی آن چیزی را که حضرت محمد حلال کرده حلال و آنچه حرام کرده است حرام بدانیم . به آن عمل کنیم و هیچ راه دیگری نرویم. من این طریقت را با قران ، شریعت سنت محمدی و اهل بیت و پیران طریقت بر پایه عشق ، محبت و خدمت ارشاد می کنم."

همانگونه که از فرمایش ایشان استنباط می گردد ، بنیانگذار طریقه مبارکه علویه قادریه صا قیه ، حضرت غوث الصادق این طریقترا بر پایه عشق ، محبت و خدمت پایه گذاری فرموده اند .

جوهر وجود مبارک حضرت غوث الصادق ، عشق به خداوند و مخلوق خدا و نور هدایت بوده است ، نوری که عالمگیر بوده و عشق حاصله تمام عوالم را در بر خواهد گرفت.

حضرت غوث الصادق بر اساس مقامی که در محبوبیت خالق بوده ، دستگیر کلیه مخلوقات در هر دوعالم می باشد، در واقع ایشان غوث الثقلین است ، بدین معنا کههم با ارائه طریق سلوک صحیح شفیع تمام انسان ها درعالم مادی بوده و همبا توجه به قرب الهی و محبوبیت در دستگاه الهی شفیع مخلوق در آخرت می باشد.

عرفان صادقیه حاوی نکات نغز و زیبایی در رساندن انسان به مقام والای انسانیت می باشد.سالکین و رهروان حضرت غوث الصادق با تمسک و استمداد از ذات مبارک ایشان و اجرای فرامین و دستورات طریقتی به نفس عمل به سمت کمال طی طریق می نمایند. دستورات و فرامینی که به غایت به روز بوده و پاسخگوی مقتضیات زمان و تمامی اذهان کنجکاو و حقیقت جو می باشد

طریقت قادریه ادامه دهنده راه حضرت پیامبراکرم ( ص ) است و سالکین این طریقت ضمن تزکیه و تهذیب و برگزاری مجالس ذکر موظف هستند به فراگیری علم چنانچه حضرات پیران بزرگوار این طریقت تاکید دارندکه مریدانشان همگی مدارج عالیه علمی را در دانشگاه ها طی ، و به علوم تجربی روز مجهز شوند . چون کسب این علوم به کسب صفات الهی و علم الاسماء آن ها کمک در خور توجهی خواهد نمود . سالکین در این طریقت معظم پس از توبه و بیعت وگرفتن ذکر آماده می شوند تا با همت پیر و مدد از حضرت الله ، تزکیه نفس و تهذیب اخلاق خود را باریاضت هایی که از حضرت پیر به آن ها افاضه و هدیه می شود خود را به تدریج آماده نمایند که از سه مرحله فنا فی الشیخ ، فنا فی الرسول و فنا فی الله گذشته و پس از تخلق به اخلاق الهی به مقام انسان کامل و خلیفه  اللهی نایل گردند . یعنی کسی که از خلیفه الارض به مقام خلیفه اللهی می رسد صفات خداوند را در وسع و توان خودش کسب کرده و وجودش صبغه الله و رنگ خدائی می گیرد و سایرین با دیدنش به یاد حضرت الله می افتند . پیروان طریقت قادریه اهل قران و پیروی از راه رسول الله و ائمه طاهرین و اولیاء الله و پیران معظم من الله طریقت هستند. سالکین این طریقت از عمر خود جهت ارتقاء مقام معنوی و ربانی خویش استفاده می نمایند و اختیار جزئی و عقل جزئی خود در راستا و همسوی پیر و مرشد خود قرار می دهند و حضرت پیر که عقل کل است وقتی این سنخیت مرید خود را مشاهده کرد او را به سوی سیر الی الله سوق داده تا کم کم سالک را آماه فنا فی الشیخ و مراحل بعدی سلوکی قرار دهد . پیران بزرگوار این طریقت چون من الله هستند دارای قدرت الهی بوده و قدر قدرت هستند و صرفا برای خدا و رضای او خلق الله را ارشاد می نمایند .