X
تبلیغات
زولا

کلامی نغز از حضرت غوث الصادق

شما باید بدون غرض باشید و من عاجزانه از شما می خواهم با برادران هم طریقت مغرضانه برخورد نکنید و فضل فروشی نباشد . اگر دیدید برادری عصبانی است و حرمت را از بین می برد با دست نوازش او را راهنمایی کنید ، چون که مغرضانه بد تر خواهد شد . خدا نکند کسی اعمال بد خودش را از دیگران نشنود . چون ممکن است ضمن رعایت نکردن ادب ، پرخاش هم بکند  و عده ای که برای سلوک می آیند ناراحت شوند

ممکن است نادان سنگی بیاندازد که صد عاقل نتوانند کاری کنند ...