سروده ای زیبا از حضرت حاج سید علی اشرف صادقی

ای رفیقان طریقت مست مستم روز و شب

ماه و سال است کار و بارم روزگارم روز و شب

من اسیر عشقم و عاشق به روی ماه تو

در فراقت سوز و سازم کار و بارم روز و شب

روز و شب صادق بنالد در جهان از جفای روزگار

لافتی الا علی لا سیف الا ذوالفقار

گفته بودی دلبرا دیدار ما زود است و زود

انتظارم چون سرآید سر برآرم روز و شب

ای دریغا از هزاران وعده خوبان یکی

بی وفایی تا به کی من زار زارم روز و شب

ساقی مجلس تو ما را آنچنان پیمانه ده

تا که فارغ گشته و در انتظارم روز و شب

ای صبا از کوی جانان گر گذر کردی بگو

جان جانان بیقرارم بی قرارم روز و شب