خلق نیکوی حضرت رسول اکرم( ص )

«اِنَّک لَعَلی خُلُقٍ عظیمِ»؛ « وتوراست خلقی عظیم »

و این خلق عظیم ،همان سر چشمه اخلاق حمیده وآداب زیبای زندگی است که حسن اخلاق نامیده می شود.از این رو وجود مقدس پیامبر (ص) منبعی غنی وسر شار برای شناخت است ،الگوو نمونه ای است که باید از او الهام گرفت وبا بهره گیری از مکارم اخلاقی،آداب نیکو وصفات والای پیامبر اسلام به زندگی معنا بخشید وحیات طیبه را تجربه کرد.