X
تبلیغات
رایتل

خیلی از مواقع می پنداریم حضرت پیر از ما دلگیر است و یا با ما قهر است و... 

واقعیت این است که در این لحظات نفس سرزنشگر ما به ما یاداوری می کند که تو در حالتی هستی که بین خودت و سنخیتت فاصله افتاده است و بهتر است به جای گله و شکوه و شکایت ،خودمان را باز آوری کنیم و رشته سنخیتمان را با عشق و مراقبه و ریاضت تجدید قوه کنیم  

پیر هیچگاه از ما دور نیست بلکه این ما هستیم که خودمان را دور می کنیم ...