X
تبلیغات
زولا

مراقب توهم و خیال باشیم

یکی از آفت های بزرگ در کمین سالک ، توهم است . یعنی در بسیاری از موارد بر مبنای ذوق شخصی و بدون تایید پیر اموری را دنبال می کند که با طبع خودش که بیشتر نفسانی و نشانی از کاهلی است ،همخوانی دارد و او را بدون اینکه متوجه باشد به بیراهه می کشاند . مثلا اینکه خود را از بسیاری امور بدیهی طریقت و حتی مورد تایید فارغ می داند و انجام این امور را توسط سایرین بیهوده می داند وخود را از دیگران بالاتر می پندارد . در حالیکه در باطن امر اینگونه نیست .  

و چاره این درد فقط زانو زدن در محضر پیر و سپردن نبض نفس به دستان حضرتش است .و...